Tại Bắc Giang, hiện dịch bệnh Covid -19 cơ bản được kiểm soát. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh đã có ý kiến chỉ đạo sau:

Các cơ quan, đơn vị được tổ chức các cuộc họp, hội nghị thật sự cần thiết có quy mô từ 50 người trở lên, tuy nhiên vẫn phải áp dụng nghiêm các biện pháp phòng chống Covid-19 theo quy định như đeo khẩu trang, rửa tay sát khuẩn, không tổ chức tiệc ăn uống…

Đề nghị các cơ quan, đơn vị tiếp tục vận động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, người dân trên địa bàn tỉnh thực hiện khai báo y tế bằng mã QR – code để phục vụ cho công tác phòng chống Covid-19

Print Friendly

Tác giả bài viết : Bích Hợp