Ngày 25/9, thực hiện sự chỉ đạo của Sở Y tế, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh đã phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức đón và đưa 122 chuyên gia, lao động kỹ thuật nước ngoài sang làm việc tại các doanh nghiệp Việt Nam nhập cảnh ở cửa khẩu Hữu Nghị – Lạng Sơn về khu cách ly tập trung tại Khách sạn Ravatel và Khách sạn Hương Sen – Thành phố Bắc Giang.

Tiếp nhận đoàn chuyên gia nước ngoài tại KS Ravatel

Tại buổi tiếp nhận, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh đã bố trí cán bộ y tế tham gia đón, khám phân loại, khử khuẩn đồ dùng cá nhân của các chuyên gia, lao động kỹ thuật khi lên xe tại cửa khẩu Hữu Nghị Quan – Lạng Sơn. Bố trí 01 xe ô tô chuyên dụng đi hỗ trợ chở các phương tiện bảo hộ, trang thiết bị…phục vụ công tác theo dõi sức khỏe. Đồng thời, cử cán bộ thực hiện vệ sinh, khử khuẩn đồ dùng cá nhân của các chuyên gia, lao động kỹ thuật khi xuống xe tại khu cách ly Khách sạn Ravatel và Hương Sen. Phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức lấy mẫu xét nghiệm cho các chuyên gia, lao động kỹ thuật và các cán bộ liên quan phục vụ tại khu cách ly. Phối hợp với khách sạn Ravatel và Hương Sen thực hiện công tác khử khuẩn, vệ sinh môi trường khu vực khách sạn và môi trường xung quanh.

Đảm bảo công tác Y tế khi tiếp nhận chuyên gia tại Khách sạn Ravatel

       Theo sắp xếp, có 86 chuyên gia thực hiện cách ly tại khách sạn Ravatel và  36 chuyên gia thực hiện cách ly tại khách sạn Hương Sen. Tại 2 khách sạn Sở Y tế đã giao cho Trung tâm Y tế Thành phố Bắc Giang và Bệnh viện Nội tiết chịu trách nhiệm đảm bảo công tác y tế trong việc tiếp nhận, cách ly y tế tập trung và thực hiện công tác y tế như lấy mẫu xét nghiệm, đo thân nhiệt và theo dõi sức khỏe hàng ngày cho đoàn chuyên gia tại 2 khách sạn. Các chuyên gia, lao động kỹ thuật sẽ được cách ly trong vòng 14 ngày từ ngày nhập cảnh theo quy định của Bộ Y tế.

Print Friendly

Tác giả bài viết : Đỗ Phú