Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang vừa ban hành văn bản về tổ chức thực hiện Nghị định số 10/2020/NĐ-CP ngày 17/01/2020 của Chính phủ Quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô. Để thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ được giao tại Nghị định nêu trên, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các Sở, ngành liên quan và UBND các huyện, thành phố triển khai thực hiện các nội dung:

      Sở Giao thông vận tải  tham mưu UBND tỉnh thực hiện quản lý Nhà nước hoạt vận tải bằng xe ô tô theo quy định của Nghị định này và các quy định pháp luật khác có liên quan. Xây dựng kế hoạch phát triển và quản lý phương tiện kinh doanh vận tải đảm bảo phù hợp với nhu cầu đi lại của người dân và thực trạng kết cấu hạ tầng giao thông trên địa bàn tỉnh.Thông báo công khai trên trang thông tin điện tử của Sở Giao thông vận tải danh mục chi tiết từng tuyến vận tải khách, gồm các thông tin: Bến xe khách nơi đi, bến xe khách nơi đến, hành trình; tổng số chuyến xe và giờ xuất bến của từng chuyến xe đã có đơn vị khai thác, số chuyến xe chưa có đơn vị tham gia khai thác, thời gian giãn cách giữa các chuyến xe liền kề; công xuất các bến xe khách trên địa bàn tỉnh theo giờ và theo ngày. Phối hợp với các cơ quan chức năng tiến hành thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm của các tổ chức, cá nhân liên quan trong việc thực hiện các quy định về kinh doanh, điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô theo quy định của Nghị định này và các quy định pháp luật khác liên quan trên địa bàn tỉnh.

       Công an tỉnh Chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương tổ chức kiểm tra và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong thực hiện quy định về kinh doanh, điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô theo quy định của Nghị định này và các quy định khác của pháp luật liên quan. Các đơn vị trực thuộc phối hợp chia sẻ thông tin về xử phạt vi phạm hành chính về kinh doanh vận tải bằng xe ô tô để phục vụ công tác quản lý theo quy định của pháp luật. Cùng với công tác kiểm tra xử lý vi phạm tiếp tục phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tuyên truyền, phổ biến triển khai thực hiện Nghị định này và các quy định pháp luật khác có liên quan để các tổ chức, cá nhân kinh doanh biết, thực hiện.

        Các sở, ban, ngành có liên quan như: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Sở Giao thông vận tải, UBND các huyện, thành phố xác định vị trí các điểm đón, trả khách cho xe du lịch trên địa bàn tỉnh. Sở Y tế hướng dẫn về tiêu chuẩn sức khỏe và cơ sở y tế khám sức khỏe của người điều khiển xe ô tô kinh doanh vận tải. Chủ trì, phối hợp với Sở Giao thông vận tải thực hiện các quy định của pháp luật về khám bệnh, chữa bệnh cho người lao động trong các đơn vị kinh doanh vận tải bằng xe ô tô. Hướng dẫn về dụng cụ y tế sơ cấp cứu, túi thuốc dự phòng trên các phương tiện kinh doanh vận tải. Sở Lao động – Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Sở Giao thông vận tải hướng dẫn thực hiện pháp luật lao động, tiền lương, bảo hiểm xã hội, thời giờ làm việc, nghỉ ngơi của người lao động trong hoạt động kinh doanh vận tải bằng xe ô tô; hướng dẫn thực hiện các quy định của pháp luật về chế độ, chính sách đối với người khuyết tật, người cao tuổi và các đối tượng chính sách khi sử dụng các dịch vụ vận tải bằng xe ô tô. Sở Công Thương hướng dẫn về hoạt động cung cấp dịch vụ thương mại điện tử trong lĩnh vực kinh doanh vận tải. Phối hợp với Sở Giao thông vận tải thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm về hoạt động cung cấp dịch vụ thương mại điện tử trong lĩnh vực vận tải. Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Sở Tài chính, Sở Giao thông vận tải trong việc sử dụng nguồn kinh phí đầu tư xây dựng hạ tầng công nghệ để phục vụ việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý hoạt động kinh doanh vận tải bằng xe ô tô.

        UBND các huyện, thành phố phối hợp với Sở Giao thông vận tải thực hiện quản lý hoạt động vận tải bằng xe ô tô trên địa bàn; thường xuyên tuyên truyền, chỉ đạo, hướng dẫn việc thực hiện hoạt động kinh doanh vận tải đúng quy định của pháp luật; kiểm tra, phát hiện, xử lý các đối với các tổ chức, cá nhân vi phạm trong lĩnh vực kinh doanh vận tải bằng xe ô tô trên địa bàn. Phối hợp với Sở Giao thông vận tải và các cơ quan, đơn vị liên quan trong việc xác định vị trí xây dựng, quản lý sử dụng và duy tu các điểm đón, trả khách cho xe hợp đồng, xe du lịch, xe buýt, xe taxi, xe hợp đồng vận chuyển đưa đón công nhân trên địa bàn tỉnh

       Để đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn và thực hiện nghiêm Nghị định số 10/2020/NĐ-CP Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Các Sở, ngành và UBND các huyện, thành phố nghiêm túc triển khai khai thực hiện các nhiệm vụ nêu trên đảm bảo tuân thủ các quy định; báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh các nội dung liên quan.

Print Friendly

Tác giả bài viết : Nguyễn Hòa - Khoa Truyền thông