Để phòng, chống dịch Covid-19 hiệu quả, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang yêu cầu Chủ tịch UBND các huyện và thành phố chỉ đạo, quán triệt BCĐ Phòng, chống dịch các cấp và các ngành chức năng ở địa phương quản lý, giám sát chặt chẽ người đang thực hiện biện pháp cách ly y tế; xử phạt nghiêm các trường hợp vi phạm; tuyên truyền, phát động nhân dân giám sát, báo tin cho cơ quan chức năng khi phát hiện người vi phạm quy định cách ly y tế phòng, chống dịch Covid-19.

        Hiện nay, tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp ở một số địa phương trong cả nước. Để bảo đảm thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch kịp thời, hiệu quả; những người về từ các tỉnh, thành phố có người mắc Covid-19 vào địa bàn tỉnh Bắc Giang sinh sống, làm việc hoặc người đang sinh sống, làm việc tại Bắc Giang trở về từ các tỉnh, thành phố có người mắc Covid-19 đều phải khai báo y tế, thực hiện biện pháp cách ly y tế tại nhà hoặc cách ly y tế tại các khu cách ly tập trung. 

Lực lượng chức năng phường Dĩnh Kế (TP Bắc Giang) rà soát nắm tình hình người về từ Đà Nẵng.

Lực lượng chức năng phường Dĩnh Kế (TP Bắc Giang) rà soát nắm tình hình người về

từ Đà Nẵng.

         Tuy nhiên, theo thông tin phản ánh, nhiều trường hợp người dân đã có quyết định áp dụng biện pháp cách ly y tế tại nhà của BCĐ Phòng, chống dịch địa phương nhưng vẫn đi ra ngoài hoạt động, tiếp xúc bình thường với người khác.

         Để chấn chỉnh tình trạng trên, bảo đảm thực hiện nghiêm các quy định phòng, chống dịch bệnh, kịp thời ngăn chặn, không để dịch bệnh xâm nhập, lây nhiễm trong cộng đồng; Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu: 

         Chủ tịch UBND các huyện và thành phố chỉ đạo, quán triệt BCĐ Phòng, chống dịch các cấp và các ngành chức năng ở địa phương quản lý, giám sát chặt chẽ người đang thực hiện biện pháp cách ly y tế; xử phạt nghiêm các trường hợp vi phạm; tuyên truyền, phát động nhân dân giám sát, báo tin cho cơ quan chức năng khi phát hiện người vi phạm quy định cách ly y tế phòng, chống dịch Covid-19.

        Chỉ đạo thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo các văn bản chỉ đạo của Trung ương, Thông báo số 257/TB-VPCP ngày 27/7/2020 của Văn phòng Chính phủ thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch Covid-19, các văn bản của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh, Ban chỉ đạo Phòng, chống dịch Covid-19 của tỉnh. Đồng thời khuyến cáo người đến TP Đà Nẵng trở về địa phương trong khoảng thời gian từ ngày 8/7/2020 đến nay thực hiện khai báo y tế, theo dõi sức khỏe; đối với người đã đến các khu vực có nguy cơ cao bị cách ly, phong tỏa hoặc có biểu hiện ho, sốt thì yêu cầu thực hiện ngay việc xét nghiệm. 

         Cập nhật hằng ngày tình hình thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn báo cáo về Sở Y tế – cơ quan thường trực BCĐ tỉnh để tổng hợp. 

        Sở Y tế thường xuyên hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra các địa phương thực hiện biện pháp phòng, chống dịch bệnh theo quy định.

         Đẩy nhanh tiến độ xét nghiệm cho những người từ Đà Nẵng trở về; hướng dẫn các biện pháp phòng, chống dịch đối với những người từ Đà Nẵng trở về là đại biểu dự đại hội đảng bộ cấp huyện, đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy.

        Cập nhật báo cáo hằng ngày diễn biến tình hình dịch bệnh Covid-19 và công tác phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn tỉnh gửi Thường trực Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, UBND tỉnh. 

Print Friendly

Tác giả bài viết : Báo Bắc Giang