Theo báo cáo của Sở Y tế Bắc Giang, hiện số cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn tỉnh đã công bố đủ điều kiện và được Sở Y tế cho phép thực hiện việc khám sức khỏe cho người lái xe gồm 22 cơ sở. Trong đó bao gồm: 10 cơ sở y tế công lập; 02 cơ sở y tế bộ ngành và 10 cơ sở y tế ngoài công lập.

Khám sức khỏe tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bắc Giang

         Từ năm 2017 đến tháng 2/2019, các cơ sở trên địa bàn tỉnh đã thực hiện khám và cấp giấy khám sức khỏe cho 85.128 lượt người.

         Các cơ sở khám chữa bệnh đã thực hiện nghiêm túc theo các quy định tại Thông tư liên tịch số 24/2015/TT-BYT-GTVT ngày 21/8/2015 của Bộ Y tế và Bộ Giao thông vận tải về “Quy định về tiêu chuẩn sức khỏe của người lái xe, việc khám sức khỏe định kỳ đối với người lái xe ô tô và quy định về cơ sở y tế khám khức khỏe cho người lái xe”: Giấy khám sức khỏe đã được thực hiện theo đúng mẫu quy định; các mục được khám đầy đủ, đặc biệt là các test về chất gây nghiện, 100% các đơn vị đã tiến hành kiểm tra phát hiện chất ma túy khi tiến hành khám sức khỏe cho lái xe.

Print Friendly

Tác giả bài viết : Trần Thị Việt Nga - Khoa Truyền thông GDSK